Avondale College, Auckland

โรงเรียนสหศึกษาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด มีวิชาเรียนให้เลือกมากมาย มีกิจกรรมทั้ง

ดนตรีและกีฬาให้เข้าร่วมหลากหลายเกือบทุกประเภท จำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ  2,700 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม :  Avondale College, Auckland

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: