Epsom Girls Grammar School, Auckland

โรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมายาวนานในเมืองโอ๊คแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจัดอันดับให้

มีความน่าอยู่เป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนให้ความสำคัญทั้งทางด้านวิชาการ กีฬาและส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมให้กับนักเรียนทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม : Epsom Girls Grammar School, Auckland

ปิดโหมดสีเทา
%d bloggers like this: