Mt. Albert Grammar School, Auckland

โรงเรียนสหศึกษาในเครือ Grammar School มีนักเรียน 2,744 คน  โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางมากรวม

ไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมให้นักเรียนอย่างครบครัน Mt. Albert Grammar เด่นทั้งด้าน

วิชาการและกีฬาในระดับประเทศ และยังมีหอพักสำหรับนักเรียนชายอีกด้วย

%d bloggers like this: