Rangitoto College, Auckland

โรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียน 3,037 คน ตั้งอยู่ในบิเวณที่มีการจัดอันดับให้มีความน่าอยู่

สูงสุดทางโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและวิชาเรียนให้เลือกมากมาย มีชื่อเสียงมากด้านการดนตรี

และละคร มีการนำสื่อการสอนแบบ Digital ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมถึงนำศิษย์

เก่าที่จบไปแล้วมาคอยดูแล แนะนำและให้คำปรึกษานักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาใหม่

%d bloggers like this: