Whangarei Boys & Girls High School, Whangarei

โรงเรียนชายล้วนและหญิงล้วน ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นทางตอนเหนือของเมืองโอ๊คแลนด์

ประมาณ 2 ชั่วโมง นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสวยงาม มี

โปรแกรมกอล์ฟและดำน้ำให้เลือกเรียนนัเรียนสามารถเลือกพักในหอพักของโรงเรียนหรือกับครอบครัว

ชาวนิวซีแลนด์ก็ได้

%d bloggers like this: