เรียนต่อต่างประเทศสายไหนดี ระหว่างสายอาชีพหรือมหาวิทยาลัย

Institute of Technology VS University

เมื่อพูดถึงการเรียนต่อในต่างประเทศ หลายๆคนอาจนึกถึงแค่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ใบ

ปริญญาบัตรและการเรียนในสายอาชีพมักถูกมองข้ามไปในขณะที่นักเรียนในประเทศนั้นๆที่จบจาก

โรงเรียนมัธยมจำนวนครึ่งหนึ่งเลือกที่จะเรียนต่อในสายวิชาชีพต่างๆ เพราะจุดมุ่งหมายของนักเรียนเหล่า

นั้นคือการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเรียนสาย

อาชีพในต่างประเทศมีข้อได้เปรียบอย่างไร ??  และแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัยยังไง ??

“Learning By Doing” การเรียนสายอาชีพเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน

สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ นักศึกษาหลายๆคนยังได้รับการจ้างงานจากบริษัทต่างๆในช่วง

ฝึกงานก่อนเรียนจบอีกด้วย องค์กรหลายๆแห่งมักนิยมว่าจ้างนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า

การที่ต้องมากฝึกคนใหม่ๆที่ไม่มีประสบการณ์เลย

“Isn’t Polytech for Dummies” การเรียนสายอาชีพโดยปรกติแล้วมีไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเรียน

ในระบบมหาวิทยาลัยได้นั้น ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ความแตกต่างของนักเรียนไทยกับนักเรียนต่าง

ชาติคือ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร แต่เรียนเพียงเพื่อให้ได้ใบปริญญา

บัตรไว้ก่อน ในขณะที่นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะตัดสินใจไว้แล้วว่าอยากทำงานสายไหน แล้วมุ่งตรงไป

ตาม passion ของตนเอง การเรียนสายอาชีพมีสาขาวิชาหลากหลาย อาทิ การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ศิลปะ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นการเรียนใน

สายอาชีพจึงอาจตอบโจทย์ในการเรียนได้ในหลายๆด้าน

“Tutor to Student Ratio” ห้องเรียนในสายวิชาชีพจะมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าเนื่องจากการเรียนแบบ

เน้นปฏิบัติจะต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดกว่าการเรียนที่เน้นทฤษฎี ชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยอาจมีจำนวน

นักเรียนมากถึง 80 คน นักเรียนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น สงสัยตรงไหนก็ไม่

ค่อยกล้าถามดังนั้นการเรียนในชั้นเรียนใหญ่ๆอาจทำให้หลายๆคนตามการเรียนการสอนไม่ค่อยทัน

โดยสรุปแล้วไม่ได้บอกว่าการเรียนแบบไหนดีกว่า เพียงแต่ควรตัดสินใจให้ดี ว่าการเรียนในแบบไหนที่

เหมาะสมกับเรามากกว่า แล้วโอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองอาจอยู่ไกล้แค่เอื้อมครับ

หากน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนต่อใน Institutes of Technology ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาของรัฐที่

ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีให้เลือกมากกว่า 16 แห่งนั้น ก็สามารถสอบถามมาที่ Knowledge Plus ได้เลย

ครับพี่ๆยินดีให้คำแนะนำหรือสามารถดูข้อมูลได้ตามเว็บไซด์นี้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/study-options/itps

 

                  “The purpose of education is to replace an empty mind with an open one”
                                                                         Malcolm Forbes

เรียบเรียงโดย : ไก่อู

               

%d bloggers like this: