Roncalli College

โรงเรียนสหศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ Timaru ซึ่งเป็นเมืองเล็ก สงบและปลอดภัย  โดยนักเรียนจะเข้าพักกับโฮมสเตย์ที่ทาง

โรงเรียนคัดเลือกมาให้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตรกับนักเรียนต่างชาติ มีวิชาเรียนให้เลือกมากมาย รวมถึง

หลักสูตร Outdoor Education ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่

%d bloggers like this: