ทำไมต้องเลือก Otago Polytechnic ?

Otago Polytechnic เป็นสถาบันเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษาและระดับนานาชาติ รวมถึง Cumulus Association

(ด้านการออกแบบ),the International Foundation of Fashion Technical Institutes (ด้านการออกแบบ)และ Metro Group

(วิศวกรรมศาสตร์)

แล้วยังให้โอกาสนักศึกษาของเราเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ''ฝึกงานในระหว่างเรียน'' ที่

หลากหลายประสบการณ์และน่าตื่นเต้นของโครงการนี้  ดังนั้นการเรียนที่ โอตาโก โพลีเทคนิค เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมพร้อม

ทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง

สภาพแวดล้อมในการเรียน

เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมกับเน้นการเรียนรู้เชิงปฎิบัติและเชิงประยุกต์ อาจาร์ยหลายท่านมีประสบการ์ณมากมายในสาขา

วิชาชีพ และคุณจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและวิทยากรในอุตสาหกรรมล่าสุดของเหล่าคณาจาร์ยในระดับ

อุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ (ขั้นต่ำคือระดับ 7 และประกาศนียบัตรบัณฑิต)

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอแนะนำสถาบันเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจศึกษาต่อที่ Otago Polytechnic

%d bloggers like this: