The University Of Auckland/ELA

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ (ELA) จัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคนที่สนใจ

ศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจาร์ยผู้สอน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนดฺ์ (ELA)

  • เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
  • นำเสนอสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่หลากหลายวัฒนธรรม โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้และเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนมีสังคมอย่างนานาชาติกับเพื่อรนักศึกษาที่มาจาก 40 ประเทศทั่วโลก
  • สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง
  • มี English Pathway Programme ที่สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ได้โดยตรง ซึ่ง Foundation Course เป็นหลักสูตรที่ CUAP ให้การรับรอง 
  • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • เป็นสถาบันที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางการสอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมทั้งจัดเตีรยมคอร์สสำหรับการสอน IELTS
  • มีหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) และเป็นศูนย์กลางฝึกหัด CELTA ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
%d bloggers like this: