Kiwi English Academy

Kiwi English Academy Ltd, สถาบันผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1991 ด้วยชื่อเสียงอันยาวนาน มี

โปรแกรมและระบบการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน อีกทั้งหลักสูตรต่างๆ ที่มี

คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ กีวีอิงลิซ เอคาเดมี ยังได้รับการรับรองจาก NZQA

(New Zealand Qualification Authority)

Unique feature of Kiwi English Academy

  • ได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualification Authority) สำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับมัธยม
  • เป็นโปรแกรมที่นิยมของนักเรียนในระยะสั้น
  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของแหล่งช๊อปปิ้งในเมืองโอ๊คแลนด์และใกล้กับที่พักสะดวกสบาย
  • นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการ์ณเพื่อการศึกษาในอนาคต
  • นักเรียนต่างชาติมีโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อแลกเปล่ี่ยนประสบการ์ณและฝึกฝนภาษาอังกฤษ
%d bloggers like this: