Nelson English Centre

Nelson English Centre เป็นแหล่งรวมของคณะครูที่ยอดเยี่ยมและมีมาตรฐานทางวิชาการระดับสูงมาก ซึ่งจะช่วยเหลือนักเรียน

ให้ได้เรียนในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและมีผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านข้อสอบมาโดยเฉพาะเพื่อให้คำแนะนำนักเรียนในหลักสูตร 

Cambridge และ IELTS ขณะที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจะได้ประโยชน์จากพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและความ

ท้าทายในระดับเหมาะสม ที่ Nelson English Centre เราใส่ใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ลืมที่จะสนุกไป

พร้อมๆกัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ : Knowledge Plus

%d bloggers like this: