Mount Maunganui Language Centre Promotion

Mount Maunganui Language Centre ตั้งอยู่ในเมือง Mount Maunganui มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการ

เรียน นักเรียนมีหลายเชื้อชาติ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สถาบันให้

ความสำคัญของผู้เรียนที่มาเรียนที่สถาบัน โดยจำกัดจำนวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละห้องเรียนไม่ให้มีการจนเกินไป

เพื่อที่จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง นักเรียนที่มาเรียนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเอง เพราะสถาบันให้ความสำคัญในการ

เรียนและเปรียบสเมือนผู้เรียนเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือกันมากที่สุด

โปรโมชั่นส่งท้ายปี 2017

10 weeks or more, receive 2 weeks free

20 weeks or more, receive 4 weeks free

30 weeks or more, receive 6 weeks free

40 weeks or more, receive 8 weeks free

ลดเหลือเพียง 329 $ จากราคาเต็ม  395 $

ลดเหลือเพียง 320 $ จากราคาเต็ม  385 $

ลดเหลือเพียง 313 $ จากราคาเต็ม  375 $

ลดเหลือเพียง 304 $ จากราคาเต็ม  365 $

ติดต่อสอบถามได้ที่ : Knowledge Plus

%d bloggers like this: