เกี่ยวกับเรา

Knowledge Plus Education Services เป็นศูนย์บริการด้านการศึกษานานาชาติแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 โดยรวมบริการเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้แล้วเรายังให้บริการด้านการจัดโปรแกรมศึกษาดูงาน หรือการจัดโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับบุคคลากรในต่างประเทศทั่วโลกภายใต้การบริหารงานของ Knowledge Plus Travel ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมากมาย

บริการของเรา

  • แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศและดำเนินการสมัครเรียน
  • ออกแบบโปรแกรมทัวร์ศึกษาดูงานทั่วโลกแบบครบวงจร
  • ประสานงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
  • จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้องค์กร แบบ Face to Face และ Online Blended Learning

Accreditations and Networks

  • เป็นผู้แทนให้คำปรึกษาเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากส่วนการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ENZ Recognised Agency (ENZRA)
  • ทำงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษา และสถานทูตในประเทศไทย อาทิ British Council, Education New Zealand, The Embassy of Canada to Thailand