บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Knowledge Plus เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ตั้งแต่สถาบันสอนภาษา โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา สถาบันวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลสถาบันการศึกษาให้เลือกเรียนใน 6 ประเทศยอดนิยม ได้แก่

 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • นิวซีแลนด์
 • เนเธอร์แลนด์
 • สหรัฐราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

เรามีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำ พร้อมวางแผนอนาคตทางการศึกษาของคุณ ด้วยบริการที่ครอบคลุม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น
 • ดำเนินการสมัครเรียน
 • จัดหาที่พัก
 • ยื่นขอวีซ่านักเรียน
 • ดูแลเรื่องการเดินทาง
 • การอบรมเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่แต่งตั้งให้ Knowledge Plus เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

New Zealand

 • University of Auckland
 • University of Otago
 • Victoria University of Wellington
 • Massey University
 • Lincoln University
 • University of Canterbury
 • AUT University

Canada

 • University of Victoria

USA

 • Old Dominion University

UK

 • De Montfort University
 • Salford University

Australia

 • Deakin University

The Netherlands

 • Fontys University of Applied Sciences