ทำไมต้องเลือก Otago Polytechnic ?

Otago Polytechnic เป็นสถาบันเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษาและระดับนานาชาติ รวมถึง Cumulus Association (ด้านการออกแบบ),the International Foundation of Fashion Technical Institutes (ด้านการออกแบบ)และ Metro Group (วิศวกรรมศาสตร์) แล้วยังให้โอกาสนักศึกษาของเราเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ”ฝึกงานในระหว่างเรียน” ที่ หลากหลายประสบการณ์และน่าตื่นเต้นของโครงการนี้  ดังนั้นการเรียนที่ โอตาโก โพลีเทคนิค เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมพร้อม ทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง สภาพแวดล้อมในการเรียน เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมกับเน้นการเรียนรู้เชิงปฎิบัติและเชิงประยุกต์ อาจาร์ยหลายท่านมีประสบการ์ณมากมายในสาขา วิชาชีพ และคุณจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและวิทยากรในอุตสาหกรรมล่าสุดของเหล่าคณาจาร์ยในระดับ อุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ (ขั้นต่ำคือระดับ 7 และประกาศนียบัตรบัณฑิต) นอกจากนี้ยังมีวิดีโอแนะนำสถาบันเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจศึกษาต่อที่ Otago Polytechnic https://www.youtube.com/watch?v=DgVmXfcVGxI รายละเอียดเพิ่มเติม