เรียนต่อต่างประเทศสายไหนดี ระหว่างสายอาชีพหรือมหาวิทยาลัย

Institute of Technology VS University เมื่อพูดถึงการเรียนต่อในต่างประเทศ หลายๆคนอาจนึกถึงแค่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ใบ ปริญญาบัตรและการเรียนในสายอาชีพมักถูกมองข้ามไปในขณะที่นักเรียนในประเทศนั้นๆที่จบจาก โรงเรียนมัธยมจำนวนครึ่งหนึ่งเลือกที่จะเรียนต่อในสายวิชาชีพต่างๆ เพราะจุดมุ่งหมายของนักเรียนเหล่า นั้นคือการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเรียนสาย อาชีพในต่างประเทศมีข้อได้เปรียบอย่างไร ??  และแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัยยังไง ?? “Learning By Doing” การเรียนสายอาชีพเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ นักศึกษาหลายๆคนยังได้รับการจ้างงานจากบริษัทต่างๆในช่วง ฝึกงานก่อนเรียนจบอีกด้วย องค์กรหลายๆแห่งมักนิยมว่าจ้างนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า การที่ต้องมากฝึกคนใหม่ๆที่ไม่มีประสบการณ์เลย “Isn’t Polytech for Dummies” การเรียนสายอาชีพโดยปรกติแล้วมีไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเรียน ในระบบมหาวิทยาลัยได้นั้น ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ความแตกต่างของนักเรียนไทยกับนักเรียนต่าง ชาติคือ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร แต่เรียนเพียงเพื่อให้ได้ใบปริญญา บัตรไว้ก่อน ในขณะที่นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะตัดสินใจไว้แล้วว่าอยากทำงานสายไหน แล้วมุ่งตรงไป ตาม passion ของตนเอง การเรียนสายอาชีพมีสาขาวิชาหลากหลาย อาทิ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ศิลปะ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นการเรียนใน สายอาชีพจึงอาจตอบโจทย์ในการเรียนได้ในหลายๆด้าน “Tutor to Read more about เรียนต่อต่างประเทศสายไหนดี ระหว่างสายอาชีพหรือมหาวิทยาลัย[…]

ปิดโหมดสีเทา