Mount Maunganui Language Centre Promotion

Mount Maunganui Language Centre ตั้งอยู่ในเมือง Mount Maunganui มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการ เรียน นักเรียนมีหลายเชื้อชาติ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สถาบันให้ ความสำคัญของผู้เรียนที่มาเรียนที่สถาบัน โดยจำกัดจำนวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละห้องเรียนไม่ให้มีการจนเกินไป เพื่อที่จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง นักเรียนที่มาเรียนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเอง เพราะสถาบันให้ความสำคัญในการ เรียนและเปรียบสเมือนผู้เรียนเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือกันมากที่สุด โปรโมชั่นส่งท้ายปี 2017 10 weeks or more, receive 2 weeks free 20 weeks or more, receive 4 weeks free 30 weeks or more, receive 6 weeks free 40 weeks or more, receive 8 weeks free ลดเหลือเพียง 329 $ จากราคาเต็ม  395 Read more about Mount Maunganui Language Centre Promotion[…]