Mount Maunganui Language Centre

Mount Maunganui Language Centre ตั้งอยู่ในเมือง Mount Maunganui มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการ เรียน นักเรียนมีหลายเชื้อชาติ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สถาบันให้ ความสำคัญของผู้เรียนที่มาเรียนที่สถาบัน โดยจำกัดจำนวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละห้องเรียนไม่ให้มีการจนเกินไป เพื่อที่จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง นักเรียนที่มาเรียนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเอง เพราะสถาบันให้ความสำคัญในการ เรียนและเปรียบสเมือนผู้เรียนเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือกันมากที่สุด จุดเด่นของสถาบัน ได้รับ NZQA CATEGORY 1 SCHOOL ห้องเรียนขนาดเล็ก (7-12 คน) ไม่เกิน 12 คน เจ้าหน้าที่เป็นมิตรและคอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เป็นสมาชิกของ ENGLISH NEW ZEALAND รายละเอียดเพิ่มเติม