University of Victoria

English Language Center https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=jeYRJfFP1YE ศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELC) ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ปี 1970 ทางศูนย์ภาษาอังกฤษมีความยินดี อย่างยิ่งในการต้อนรับนักเรียนกว่า 2500 คนในแต่ละปีและยังเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาอีกด้วยนอกจากนี้เรายังภูมิใจที่ เป็นส่วนสำคัญในมหาวิทยาลัย วิคตอเรีย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดครอบคลุมในประเทศแคนาดา Why study at Uvic English Language Centre? สถาบัน University of Victoria เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของสถาบัน มีความทันสมัย ได้เรียนภาษาอังกฤษภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของแคนาดา รายละเอียดเพิ่มเติม